top of page

Samhandlings konsultasjoner

Konsultasjoner der sykehus-spesialister og henvisende fastlege har konsultasjon med pasienten samtidig takket være video, har på kort tid blitt svært populært. Erfaringene som er høstet fra den intense bruken av videokonsultasjoner under pandemien har vist at pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander setter stor pris på felles, samordnet oppsummering av utredning og planlegging av videre behandling.

Noen pasienter med langvarig smerte trenger tverrfaglig utredning. Det betyr at fagfolk med ulik helsekompetanse må undersøke pasienten, for eksempel både lege, psykolog, fysioterapeut og sykepleier. Når alle har utført de undersøkelsene de trenger, har de et felles møte med henvisende fastlege - og av og til også NAV koordinator - for å oppsummere og planlegge den videre behandlingen. Ved Smertepoliklinikken på St Olavs hospital skjer dette på video, slik du ser på bildet under. Pasienten er i sentrum under konsultasjonen og sitter enten på smertepoliklinikken sammen med det tverrfaglige teamet, eller hos fastlegen sin.

Vil du vite mer om prosjektet? Følg lenken HER

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Siste innlegg
Arkiv
bottom of page