top of page

UTDANNING OG KURS

SMERTEFAG FOR ALMENNLEGER

  • Etterutdanning for almennleger - retningslinjer (LEIF)

  • Emnekurs:
    Kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som "omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde". Et klinisk emnekurs skal inneholde ett klinisk fagområde i minimum 15 timer. Se utfyllende bestemmelser
     her.

SMERTEFAG I UTDANNINGSFORLØP

NOSF Utdanningsutvalg har siden høsten 2013 jobbet med å etablere felles læringsmål i smerteutdanning for helse-profesjoner i Norge. Det er et ønske at smerteundervisningen skal være tverrprofesjonell med en felles del som har felles læringsmål og en profesjonsspesifikk del med egne læringsmål. Høsten 2015 ble utdanningsutvalget som er en tverrfaglig gruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeuter, leger og psykologer enige om følgende læringsmål

videreutdanning.png

Tverrfaglig utdanning i smertebehandling

Høgskolen i Sørøst-Norge

Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

VIDEREUTDANNING SMERTE

Master i klinisk helsevitenskap / NTNU Videre

Studieretning Smerte og sammensatte lidelser, NTNU

Smerte og sammensatte lidelser er en av to studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU. Studiet gir økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring samt kommunikasjon og mestring ved langvarige smerter. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og sammensatte lidelser.

Masterprogrammet har neste opptak høsten 2026.

KURS

KURS OG KONFERANSER

Kurs: Smerte i muskel og skjelett

12.-13. feb 2024

Dette er et to-dagers tverrfaglig kurs i regi av St Olavs Hospital. Kurset retter seg mot leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med smertepasienter og med spesiell fokus på muskel og skjelettsmerter.

Kurset er søkt godkjent iflg gammel og ny ordning som videre- og etterutdanning for en rekke spesialiteter, blant annet som klinisk emnekurs i allmennmedisin. Kurset er også obligatorisk for kompetanseområdet i smertemedisin.

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden.

Andre henvendelser eller spørsmål sendes per epost til: astrid.woodhouse@ntnu.no 

Merk eposten "Smerte i muskel og skjelett"

Les mer

Dette er et to-dagers tverrfaglig kurs i regi av St Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser. Hensikten med kurset er å bli kjent med forskjellige mestringsorienterte behandlings-strategier for langvarig smerte, å kunne gjøre rede for og anvende god pasientkommunikasjon, samt å forstå prinsippene for «Acceptance and commitment therapy» og oppmerksomhetstrening (mindfulness) for mestring av langvarige smerter hos egne pasienter.

Kurset er søkt godkjent iflg gammel og ny ordning som videre- og etterutdanning for en rekke spesialiteter, blant annet som klinisk emnekurs i allmennmedisin. Kurset er også obligatorisk for kompetanseområdet i smertemedisin.

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden.

Andre henvendelser eller spørsmål sendes per epost til: astrid.woodhouse@ntnu.no 

Merk eposten "kommunikasjon og mestring"

Les mer

4.-5. november 

2024

Dette er  et to-dagers tverrfaglig kurs i regi av St Olavs Hospital for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med pasienter med utmattelse og CFS/ME

Hensikten med kurset er å bli kjent med forskjellige mestringsorienterte behandlings-strategier for langvarig smerte, å kunne gjøre rede for og anvende god pasientkommunikasjon, samt å forstå prinsippene for «Acceptance and commitment therapy» og oppmerksomhetstrening (mindfulness) for mestring av langvarige smerter hos egne pasienter.

Kurset søkes godkjent iflg gammel og ny ordning som videre- og etterutdanning for en rekke spesialiteter, blant annet som klinisk emnekurs i allmennmedisin. 

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden.

Andre henvendelser eller spørsmål sendes per epost til: astrid.woodhouse@ntnu.no 

Merk eposten "utmattelse og CFS/ME"

 

Læringsutbytter: 

1. Å være kjent med ulike definisjoner for CFS/ME.

2. Å kunne utrede utmattelsestilstander inklusive CFS/ME og behandle i henhold til kunnskapsbasert praksis.

3. Å kjenne til betydningen av "Post Exertional Malaise" (PEM).

4. Å kjenne til tilbud i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestenog muligheter for samhandling mellom disse.

Dette er kurs 4 for kompetanseområdet Smertemedisin som arrangeres på Meet Ullevaal: Kurs- og konferansesenter i Oslo 

Deltagerne bestiller selv hotell, se Legeforeningens avtalehotell i lenken. Medlem (legeforeningen.no)

Kurset er flyttet fra opprinnelig dato 29.11-1.12.2021.

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her:

Smerter fra viscera og ansikt/kjeve,smerter hos barn,eldre, ved og etter kreft (legeforeningen.no)

Mann Vandring i villmarken
bottom of page