top of page

Norsk Smertesenternettverk

Friends in Nature_edited.png

Nettverket ble etablert høsten 2015 fordi smertemedisin er et ungt fag med mye forskning og ny kunnskap som er lite kjent og som på langt nær har kommet pasienter med smerter til gode.

Zen Stones_edited.png

St. Olavs Hospital 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Haukeland Universitetssjukehus

Oslo Universitetssykehus

Smertenettverk.no er hjemmesida til Norsk Smertesenternettverk - et nettverk mellom de fire regionalt ledende tverrfaglige smertesentrene ved de fire universitetssykehusene i Norge.

 

Formål

  • Være et nasjonalt samlende og autoritativt læringsnettverk for fagpersoner om smerte og smertebehandling

  • Gi informasjon til pasienter, pårørende og befolkningen forøvrig om smerte og smertebehandlingstilbud

  • Bedre tilbudet til pasienter med sterke smerter

  • Styrke oppbygging, organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker på offentlige sykehus

Norsk Smertesenternettverk er ment for alle faginteresserte i smertebehandling, og ledes av avdelingsoverlegene ved de fire universitetssykehussmertepoliklinikkene.

SMERTEENHETER I NORGE

Helsedirektoratets veileder anbefaler tverrfaglige smerteklinikker i alle sykehus-helseforetak og at man innen disse foretakene samler seg om en stor i stedet for flere små. Det anbefales også at det blir fire tverrfaglige smertesentre lokalisert til de fire universitetssykehusene som tar hvert sitt overordnede regionale ansvar.


På bakgrunn av dette deler vi da aktuelle smerteenheter i Norge inn i Tverrfaglige smertesentre og andre aktuelle smerteenheter.

 

​Ved tverrfaglige smertepoliklinikker gjøres utredning i tverrfaglige team som består av blant andre lege, fysioterapeut og psykolog. En slik tilnærming innebærer at flere forhold kommer i fokus og blir drøftet. Ved endt utredning samles teamet til en fellestime med pasienten tilstede, hvor mulige behandlingsforslag blir lagt frem. Behandling kan foregå ved smerteklinikken, eller i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Dette varierer ut i fra den enkeltes behov og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen.

 

Veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

TVERRFAGLIGE SMERTESENTRE

Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Bergen

Haukeland Universitetssjukehus

Telefon: 55 97 40 10 - 09:00-11:00 og 13.00-14.00 

Nettsider seksjon for smertebehandling og palliasjon

Smerteavdelingen, Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge
Telefon: 77 66 94 60 - 09.00-15.30 

Nettsider Smerteavdelingen

IASP's definisjon på tverrfaglige smertesentre her:   
NORSK definisjon av tverrfaglige smertesentre  /   ENGLISH definition of multidisciplinary pain centres

 

Avdeling for Smertebehandling, Oslo

Oslo Universitetssykehus
Telefon: 23 02 61 61 - 
08.00-15.30 

Nettsider avdeling for smertebehandling

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser,

St. Olavs Hospital, Trondheim

Telefon: 72 82 25 00 (10.00-11.30,døgnåpen tilbakeringningstjeneste)

Nettsider avdeling for smerte og sammensatte lidelser

norge_blå2.png

NASJONALE KOMPETANSETJENESTER

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev)

Oslo Universitetssykehus

KONTAKT OSS

Supert! Meldingen er mottatt.

Hvis du ønsker å sende oss spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å bruke kontaktskjemaet. Vi minner om at vi kun kan svare på generelt grunnlag, vennligst ikke send sensitive opplysninger på epost.
 

  • For spørsmål om ventetid, ta kontakt med din nærmeste tverrfaglige smerteklinikk.

  • For spesifikke spørsmål om din smertetilstand, ta kontakt med fastlege, eller send en epost med din kontaktinformasjon så vi kan ta kontakt direkte med deg.

KONTAKT OSS

KONTAKT OSS
bottom of page