top of page

 Kartlegging og mestringsorienterte samtaler om faktorer som opprettholder og forsterker langvarige smerter

Behandling hos fastlegen

 • Behandling av faktorer som forsterker og/eller vedlikeholder smerter er et ikke-medikamentelt alternativ når pasienter med langvarige smerter er ferdig utredet

  • Pasientene må da forklares at dette kan ha bedre effekt enn å behandle smertene direkte med analgetika, siden vi vet at smertestillende legemidler har dårlig effekt mot langvarige smerter, i motsetning til ved akutte smerter

  • Dessuten slipper vi bivirkningene som til dels er alvorlige, samt de svært alvorlige avhengighetsproblemene av opioidene
    

 • Når vi for eksempel må si nei til å starte med eller trappe opp opioidmedikasjon, er det en konkret behandling med oppfølging i stedet for å sende pasienten på dør med det som i verste fall oppfattes som en avvisning

 • For at pasientene skal få en forståelse av at langvarig smerte er en sammensatt lidelse, kan det være nyttig å vise dem oversikten over alle de 17 faktorene som er omtalt

Forsterkende og vedlikeholdende faktorer-01.jpg
 • Viktig å forklare at alle med langvarig smerte har forsterkende faktorer som i ulik grad påvirker dem
   

  • Noen har søvnproblemer, andre engstelighet eller vanskelige forhold til sine nærmeste, og atter andre har andre faktorer som bidrar til å gjøre smertene verre
    

 • Hvis pasienten i rimelig grad er innstilt på bli med på dette behandlingskonseptet som går gjennom minimum tre konsultasjoner, så skal pasientene ta med seg dette spørreskjemaet  og krysse av fra 0 til 10 på hvor mye hver enkelt faktor plager dem
   

  • Den andre timen vil kunne gå med til samtale om behandlingskonseptet samt at pasienten får hjelp til å bestemme seg for hvilken eller hvilke forsterkende faktorer som skal tas opp og snakkes om i den tredje timen

  • Så får pasienten skriftlig informasjon med lenker til videoer . Legen og pasienten velger sammen hvilken eller hvilke av videoene han eller hun skal se og diskutere med legen i den tredje timen

  • Til den tredje timen må også legen ha sett gjennom videoene og lest de aktuelle rådene (se under)

  • Man må regne med at det vil være behov for å snakke om de forsterkende faktorerene i flere oppfølgende timer

Pasientinformasjon

Fagmedarbeidere

Petter C. Borchgrevink, overlege, professor, St. Olavs hospital, NTNU
 

Astrid Woodhouse, fysioterapeut/manuellterapeut, St. Olavs hospital; førsteamanuensis, NTNU
 

Heidi Trydal, psykologspesialist, universitetslektor, St. Olavs hospital/NTNU
 

Tormod Landmark, psykolog, St. Olavs hospital; førsteamanuensis, NTNU
 

Jakob Petter Bjertnæs, spesialist i allmennmedisin, fastlege
 

Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, allmennlege, redaktør NEL
 

Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
 

Bendik Johannessen, fysioterapeut, videoopptak og redigering

bottom of page