top of page

Samhandling i primærhelsetjenesten; "Knutepunktmodellen"

Hva er Knutepunkt prosjektet:

Historien bak:

Kontakt oss:

2017 Fagdager plenum Heidi.jpg

Knutepunkt kurset:

Kurset foregår over fem samlinger på ettermiddag/kveld á 160 minutter undervisningstid. Totalt er det ca 2,5 timer (115 min) obligatorisk nettbasert arbeid utenom samlingene samlingene; det består i å se to gjennom foredrag som er spilt inn på film samt å  løse noen oppgaver og å dokumentere egen samhandlingspraksis.

 

Kursbeskrivelse:

Kurset er for fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter og er gratis for alle som blir med i prosjektet.

Kurslokaler er i egnet seminarrom / auditorium ved NTNU.

Kurset er forhåndsgodkjent av Den Norske Legeforening som valgfritt kurs for videreutdanning av en rekke spesialiteter (20 timer) og som klinisk emnekurs i allmennmedisin med 19 timer. Kurset er også godkjent av Norske Fysioterapeuters forbund med 20 timer og kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med mastergrad og ved fornyelse av spesialitet.

I forkant av kurset anbefales det at leger og fysioterapeuter finner sin(e) foretrukne samarbeidspartner(e) og at disse deltar sammen på kurset. Kurset er også åpent for leger og fysioterapeuter uten samhandlingspartner.

Kursprogram finner du HER

Læringsmål:

1. Å oppnå en felles forståelse av langvarige og sammensatte smerter og symptomtilstander på tvers av profesjoner som basis for god samhandling.

2. Å ta i bruk mestringsorientert tilnærming overfor disse pasientene og å oppnå enighet om egen og hverandres (fysioterapeut/ lege) praksis og rolle i dette arbeidet.

3. Å oppnå enighet om god kommunikasjon mellom samhandlende parter (lege/ fysioterapeut/ NAV) og overfor pasienter.

Takk! Melding er sendt.

bottom of page