UTDANNING OG KURS

SMERTEFAG FOR

ALMENNLEGER

  • Etterutdanning for almennleger - retningslinjer (LEIF)

  • Emnekurs:
    Kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som "omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde". Et klinisk emnekurs skal inneholde ett klinisk fagområde i minimum 15 timer. Se utfyllende bestemmelser her.

SMERTEFAG I

UTDANNINGSFORLØP

NOSF Utdanningsutvalg har siden høsten 2013 jobbet med å etablere felles læringsmål i smerteutdanning for helse-profesjoner i Norge. Det er et ønske at smerteundervisningen skal være tverrprofesjonell med en felles del som har felles læringsmål og en profesjonsspesifikk del med egne læringsmål. Høsten 2015 ble utdanningsutvalget som er en tverrfaglig gruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeuter, leger og psykologer enige om følgende læringsmål:  

VIDEREUTDANNING SMERTE

Master i klinisk helsevitenskap / NTNU Videre

Studieretning Smerte og palliasjon, NTNU

Smerte og palliasjon er en av tre studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU. Studiet gir økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. Her finner du eksempler på timeplaner for kursene Smerte og Palliasjon I og Langvarig Smerte
 

Tverrfaglig utdanning i smertebehandling

Høgskolen i Sørøst-Norge

Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Smerte er reellt, ikke noe man innbiller seg

KURS OG KONFERANSER

Kurs: Smerte i muskel og skjelett

14.-15. feb 2022

Dette er et to-dagers tverrfaglig kurs i regi av St Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser.

Kurset retter seg mot leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med smertepasienter med spesiell fokus på muskel og skjelettsmerter.

Kurset er forhåndsgodkjent av DNLF som etter og videreutdanningskurs for en rekke spesialiteter. 

Kurset er også  godkjent som obligatorisk kurs for kompetanseområdet i smertemedisin.

På grunn av St Olavs Hospital sine regler smittevern så vil kurset bli live streamet på zoom. Dersom det åpnes for fysisk deltagelse på kurs på St Olavs Hospital så vil dette også være mulig for dette kurset. Det er imidlertid ikke sannsynlig slik det ser ut nå. 

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden eller send epost til: astrid.woodhouse@ntnu.no med navn, profesjon, kontaktinformasjon, arbeidssted.

Merk eposten "Smerte muskel og skjelett"

Dersom du er lege som ønsker å få kurset godkjent så må du også sende kjønn og alder.

Les mer

Dette er et to-dagers tverrfaglig kurs i regi av St Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser. Hensikten med kurset er å bli kjent med forskjellige mestringsorienterte behandlings-strategier for langvarig smerte, å kunne gjøre rede for og anvende god pasientkommunikasjon, samt å forstå prinsippene for «Acceptance and commitment therapy» og oppmerksomhetstrening (mindfulness) for mestring av langvarige smerter hos egne pasienter.

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden.

Andre henvendelser eller spørsmål sendes per epost til: astrid.woodhouse@ntnu.no 

Merk eposten "kommunikasjon og mestring"

Dersom du er lege som ønsker å få kurset godkjent så må du også sende kjønn og alder.

Les mer