top of page

UTDANNING OG KURS

SMERTEFAG FOR

ALMENNLEGER

  • Etterutdanning for almennleger - retningslinjer (LEIF)

  • Emnekurs:
    Kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som "omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde". Et klinisk emnekurs skal inneholde ett klinisk fagområde i minimum 15 timer. Se utfyllende bestemmelser her.

SMERTEFAG I

UTDANNINGSFORLØP

NOSF Utdanningsutvalg har siden høsten 2013 jobbet med å etablere felles læringsmål i smerteutdanning for helse-profesjoner i Norge. Det er et ønske at smerteundervisningen skal være tverrprofesjonell med en felles del som har felles læringsmål og en profesjonsspesifikk del med egne læringsmål. Høsten 2015 ble utdanningsutvalget som er en tverrfaglig gruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeuter, leger og psykologer enige om følgende læringsmål:  

VIDEREUTDANNING SMERTE

Master i klinisk helsevitenskap / NTNU Videre

Studieretning Smerte og palliasjon, NTNU

Smerte og palliasjon er en av tre studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU. Studiet gir økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. Her finner du eksempler på timeplaner for kursene Smerte og Palliasjon I og Langvarig Smerte
 

Tverrfaglig utdanning i smertebehandling

Høgskolen i Sørøst-Norge

Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Smerte er reellt, ikke noe man innbiller seg

KURS OG KONFERANSER

Dette er et to-dagers tverrfaglig kurs i regi av St Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser. Hensikten med kurset er å bli kjent med forskjellige mestringsorienterte behandlings-strategier for langvarig smerte, å kunne gjøre rede for og anvende god pasientkommunikasjon, samt å forstå prinsippene for «Acceptance and commitment therapy» og oppmerksomhetstrening (mindfulness) for mestring av langvarige smerter hos egne pasienter.

Kurset er godkjent iflg gammel og ny ordning som videre- og etterutdanning for en rekke spesialiteter, blant annet som klinisk emnekurs i allmennmedisin. Kurset er også obligatorisk for kompetanseområdet i smertemedisin.

Mer informasjon om godkjenninger finner du her:

Kommunikasjon og mestring av langvarig smerte (legeforeningen.no)

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden.

Andre henvendelser eller spørsmål sendes per epost til: astrid.woodhouse@ntnu.no 

Merk eposten "kommunikasjon og mestring"

Dersom du er lege som ønsker å få kurset godkjent så må du også sende informasjon om kjønn og alder.

Les mer

Dette er kurs 4 for kompetanseområdet Smertemedisin som arrangeres på Meet Ullevaal: Kurs- og konferansesenter i Oslo 

Deltagerne bestiller selv hotell, se Legeforeningens avtalehotell i lenken. Medlem (legeforeningen.no)

Kurset er flyttet fra opprinnelig dato 29.11-1.12.2021.

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her:

Smerter fra viscera og ansikt/kjeve,smerter hos barn,eldre, ved og etter kreft (legeforeningen.no)

Dette er 15 timers kurs for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med pasienter med utmattelse og CFS/ME

Mer informasjon og lenke til påmelding vil komme her (påmelding starter senest 1. oktober)

Læringsutbytter: 

1. Å være kjent med ulike definisjoner for CFS/ME.

2. Å kjenne til betydningen av «Post excursional malais» (PEM).

3. Å kunne utrede utmattelsestilstander inklusive CFS/ME og behandle henhold til kunnskapsbasert praksis

bottom of page