UTDANNING OG KURS

SMERTEFAG FOR

ALMENNLEGER

  • Etterutdanning for almennleger - retningslinjer (LEIF)

  • Emnekurs:
    Kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som "omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde". Et klinisk emnekurs skal inneholde ett klinisk fagområde i minimum 15 timer. Se utfyllende bestemmelser her.

SMERTEFAG I

UTDANNINGSFORLØP

NOSF Utdanningsutvalg har siden høsten 2013 jobbet med å etablere felles læringsmål i smerteutdanning for helse-profesjoner i Norge. Det er et ønske at smerteundervisningen skal være tverrprofesjonell med en felles del som har felles læringsmål og en profesjonsspesifikk del med egne læringsmål. Høsten 2015 ble utdanningsutvalget som er en tverrfaglig gruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeuter, leger og psykologer enige om følgende læringsmål:  

VIDEREUTDANNING SMERTE

Master i klinisk helsevitenskap / NTNU Videre

Studieretning Smerte og palliasjon, NTNU

Smerte og palliasjon er en av tre studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU. Studiet gir økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. Her finner du eksempler på timeplaner for kursene Smerte og Palliasjon I og Langvarig Smerte
 

Tverrfaglig utdanning i smertebehandling

Høgskolen i Sørøst-Norge

Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

KURS OG KONFERANSER

Smerte er reellt, ikke noe man innbiller seg

KURS OG KONFERANSER

08 Jan 2020

Rikshospitalet, Oslo

Norsk Smerteforenings Fagkonferanse 2020

NOSF årlige fagkonferanse avholdes 9-10. januar 2020 og kan denne gangen blant annet by på spennende foredrag av blant annet Silje Reme, Eva Kosek, Jo Nijs, Boris Zernikow og Jaqueline Van Dijk. Mer informasjon og program finner du på www.norsksmerteforening.no/kurs.

02 Feb 2020

NTNU, St Olavs Hospital. 3.-4. feb 2020

Smerte i muskel og skjelett

Hensikten med kurset er at deltagerne skal kunne gjenkjenne spesifikke tilstander i muskel og skjelettapparatet som kan ligge til grunn for ulike smertetilstander av kjent årsak så vel som ideopatiske tilstander (primære smerter) og kombinasjoner av disse.

Å kunne behandle begge i henhold til kunnskapsbasert praksis

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden eller send epost til: aleksandra.szczepanek@stolav.no med navn, profesjon, kontaktinformasjon, arbeidssted.

Merk eposten "muskel & skjelett"

Dersom du er lege som ønsker å få kurset godkjent så må du også sende kjønn og alder.

06 Nov 2019

Gardermoen

Nasjonal konferanse innen muskelskjeletthelse 2019

Tverrfaglig konferanse og møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interesserte i oppdatert forskning innen muskelskjeletthelse.

Priser: 

  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 675 pr dag  (ordinære deltakere)

  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 340 pr dag (studenter/stipendiater/brukerrepresentanter)

  • Konferansemiddag 7. november: kr 700

31 Mar 2019

NTNU, St Olavs Hospital. 1.-2. april 2019

Kommunikasjon og mestring ved langvarig smerte

Dette er et to-dagers tverrfaglig kurs i regi av St Olavs Hospital og NTNU. Hensikten med kurset er å bli kjent med forskjellige mestringsorienterte behandlings-strategier for langvarig smerte, å kunne gjøre rede for og anvende god pasientkommunikasjon, samt å forstå prinsippene for «Acceptance and commitment therapy» og oppmerksomhetstrening (mindfulness) for mestring av langvarige smerter hos egne pasienter.

Program finner du HER

 

For påmelding, bruk kontaktsiden eller send epost til: aleksandra.szczepanek@stolav.no med navn, profesjon, kontaktinformasjon, arbeidssted.

Merk eposten "kommunikasjon og mestring"

Dersom du er lege som ønsker å få kurset godkjent så må du også sende kjønn og alder.

Please reload