Kurs: Kommunikasjon og mestring ved langvarig smerte

Kursbeskrivelse:

Kurset er for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med smertepasienter

Kurset er søkt forhåndsgodkjent av DNLF som etter og videreutdanningskurs for alle spesialiteter. Det er også søkt godkjent som klinisk emnekurs i allmennmedisin med 15 timer. 

Kurset er også  søkt godkjent som obligatorisk kurs for kompetanseområdet i smertemedisin.

Kursprogram finner du HER

Tid: 1.-2. april 2019.

Kurset foregår over to dager og samkjøres med deler av videreutdanningskurset "Langvarig smerte: undersøkelse , behandling og oppfølging" ved NTNU.

Påmeldingsfrist: 27. Mars

Kursavgift: kr 3400,-

Meld deg på HER:

Læringsmål:

  • Å kjenne til forskjellige mestringsorienterte behandlings-strategier for langvarig smerte

  • Å kunne gjøre rede for god pasientkommunikasjon ad modum «de fire gode vaner»

  • Å diskutere prinsippene for «Acceptance and commitment therapy» og oppmerksomhetstrening (mindfulness) for mestring av langvarige smerter hos egne pasienter.