top of page

Kurs: Kommunikasjon og mestring ved langvarig smerte;
Trondheim 15.-16. April 2024

Kursbeskrivelse:

Kurset er for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med smertepasienter

Kurset planlegges med fysisk oppmøte.

For de som ikke har anledning til å møte fysisk vil vi live-streame kurset. Det er imidlertid anbefalt med fysisk oppmøte da vi ikke vil kunne ha samme dialog med de som sitter hjemme. 

Kurset er forhåndsgodkjent av DNLF som etter og videreutdanningskurs for en rekke spesialiteter. Det er også søkt godkjent som klinisk emnekurs i allmennmedisin med 15 timer. 

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs for kompetanseområdet i smertemedisin.

Kursprogram finner du HER

Tid: 15.-16. April 2024.

Påmeldingsfrist: 3. April

Kursavgift: kr 4000,-

Kurset foregår over to dager og samkjøres med deler av videreutdanningskurset "Langvarig smerte: undersøkelse , behandling og oppfølging" ved NTNU.

For ytterligere informasjon eller forespørsler, send epost til astrid.woodhouse@ntnu.no

Merk eposten "kommunikasjon og mestring"

                                                            

2017 Fagdager plenum Heidi.jpg

Læringsmål:

  • Å kjenne til forskjellige mestringsorienterte behandlings-strategier for langvarig smerte

  • Å kunne gjøre rede for god pasientkommunikasjon med fokus på "motiverende intervju"

  • Å diskutere prinsippene for «Acceptance and commitment therapy» og oppmerksomhetstrening (mindfulness) for mestring av langvarige smerter hos egne pasienter.

Presentasjoner og lesestoff:

Vil komme i forkant av kurset

Påmelding kurs: Kommunikasjon og mestring ved langvarig smerte

Takk for innsendingen din!

bottom of page