top of page

Ny doktorgradsavhandling over tema "Langvarige smerter i normalbefolkningen"


Mari Glette disputerte 19. nov-21. Glettes avhandling har tittelen "Chronic pain in the general population: The role of clinical and longitudinal classifications and their associations with catastrophizing and depression" og beskriver fem ulike forløp av langvarige smerter i normalbefolkningen.

Disse ble navngitt «fluktuerende smerter» (30%), «vedvarende milde smerter» (24%), «vedvarende moderate smerter» (22%), «vedvarende alvorlige smerter» (13%) og «gradvis bedring» (11%). Flest individer rapporterte om smerter som varierte mellom mild og moderat intensitet over tid.

Glette og medarbeidere har også undersøkt tre ulike smertetilstander (nevropatiske smerter, artrosesmerter, uspesifikke nakke/ ryggsmerter) og sammenhengen med psykologisk og fysisk funksjon. Nivå av katastrofetenkning viste en sterkere sammenheng med rapportering av angst- og depresjonssymptomer hos individer med nevropatisk smerte og rygg- og nakkesmerter enn de med smerter grunnet artrose. Nivå av katastrofetenkning viste en sterkere sammenheng med nivå av søvnplager for individer med smerter grunnet artrose og rygg- og nakkesmerter, men ikke for de med nevropatiske smerter.

I en tredje artikkel undersøkte de sammenhengen mellom smerteintensitet, katastrofetenkning og depresjonssymptomer over fire år i normalbefolkningen. Resultatene viste et mønster av samtidig endring, med økende smerteintensitet og økende nivå av depresjonssymptomer og katastrofetenkning. I tillegg fant de at langvarige smerter er en risikofaktor for et kronisk forløp av depresjon.


Comments


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page