top of page

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler


Helsedirektoratet publiserte i oktober 2021 ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler. Den erstatter Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077).

De tidligere faglige anbefalingene videreføres i all hovedsak.

Hensikten med veilederen er å gi faglige rammer for ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler, samt bidra til å forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk og/eller iatrogent avhengighetssyndrom ved bruk av vanedannende legemidler.

Hovedmålgruppen er leger som ordinerer og rekvirerer vanedannende legemidler til pasienter på resept.

Helsedirektoratet har inngått avtale med Senter for Kvalitet i Legetjenester om å utvikle en

kvalitetspakke som skal bidra til omsette veilederens innhold til en praktisk hverdag og lokalt

kvalitetsforbedringsarbeid. Kvalitetspakken er planlagt lansert tidlig i 2022. Hovedmålgruppen for denne er leger som ordinerer og rekvirerer vanedannende legemidler på resept.

Comments


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page