top of page

Alternativ til vanedannende medisiner ved langvarige smerter


En type ikke-medikamentell behandling kan være mestringsorienterte samtaler om forsterkende og vedlikeholdende faktorer.I Helsedirektoratets «Veileder for vanedannende legemidler» blir det henvist til denne veiledningen for ikke-medikamentell behandling med tittelen «Alternativ til vanedannende medisiner ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom, også de som er under kontroll eller ferdigbehandlet.» Se side.


Den er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser sammen med Norsk elektronisk legehåndbok.

Den er spesielt rettet inn mot fastleger og annet helsepersonell som står alene om å behandle pasienter med langvarige smerter.

Den tar utgangspunkt i at det ofte er enklere å behandle forhold som forsterker og vedlikeholder langvarig smerte, enn å behandle smerten i seg selv. Sosial isolasjon, grubling og følelse av å ha blitt utilstrekkelig utredet er eksempler på slike forhold. Det er utarbeidet et spørreskjema pasienten svarer på der 15 slike forhold blir kartlagt.
Comentarios


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page