Kartlegging og mestringsorienterte samtaler om forhold som vedlikeholder og forsterker langvarige smerter

Når pasienter kommer med langvarige smerter som har vart i bortimot et halvt år, kan legens tilnærming få betydning for det videre forløpet.

Det er naturlig at de første konsultasjonene hovedsakelig konsentreres om å avdekke eller utelukke en eksakt årsak med blodprøver og bildediagnostikk. Men samtidig bør legen fra begynnelsen spørre om sosiale psykologiske faktorer, og spesielt om livssituasjonen og om tanker, følelser og konsekvenser knyttet til smertene. Hvis det så i neste omgang kommer svar på at det ikke foreligger kjente somatiske sykdommer som ligger til grunn, kan man si at det er sannsynlig at det foreligger en langvarig smertetilstand som i ICD-11 beskrives som «chronic primary pain», der man ikke finner noen eksakt årsak. Over halvparten med langvarige smerter har det.

Spesielt når man ikke finner en årsak å behandle, vil det være viktig å kartlegge faktorer som kan forverre og vedlikeholde langvarige smerter. Da må man forklare at det er vanskelig å behandle de langvarige smertene direkte og at det er bedre og mer effektivt enn analgetika og spesielt opioider, å hjelpe med mestringsorientert behandling av forhold som vedlikeholder og forsterker de langvarige smertene. Da kan det være en hjelp å gi pasientene dette spørreskjemaet med spørsmål som kartlegger 16 slike forhold.

 

 

 

 

 

I neste konsultasjon kan legen sammen med pasienten gjennomgå svarene og vurdere om en eller flere av disse forholdene er til stede i så stor grad at de skal fortsette med flere konsultasjoner med målsetting å legge om tanker og adferd for å mestre disse. Noen av de forsterkende og vedlikeholdende forholdene, som sosial isolasjon og grubling kan det til og med vise seg at pasientene har oppfattet som hensiktsmessig mestring, og da kan det være mye å hente med oppklarende samtaler om dette. Det er viktig at samtalene er fleksible og basert på empati og et forsøk på å finne ut av det. Noen konkrete råd kan gis, men disse må ikke tas ut av kontekst og presenteres som en fasit som gjelder for alle.​ Neste konsultasjon ser fastlegen sammen med pasienten på hvilken av de potensielt vedlikeholdende eller forsterkende faktorene som pasienten anser som mest plagsom. Og så, sammen med pasienten, evt. samtale om dette med råd nedenfor.

Nedenfor finner du spørsmålene fra spørreskjemaet.

Trykk på spørsmålsteksten så vil du få opp råd for samtaletema og tiltak.