top of page

Kognitiv terapi bedrer utmattelse og fysisk funksjon ved kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

En studie gjennomført ved NKSL viste at etter 16 ukers kognitiv adferdsterapi eller åtte ukers interpersonlig kognitiv terapi, rapporterte henholdsvis 33 og 26 prosent om bedring etter gjennomført behandling. Dette i motsetning til åtte prosent av de som stod like lenge på venteliste. Forskjellen kunne måles gjennom endring i både reduksjon av utmattelse og økning i selvrapportert fysisk funksjon.

Comments


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page