top of page

Disputas over tema kognitiv adferdsterapi og utmattelsessyndrom. Merete Eide Gotaas.

Merete Eide Gotaas disputerte den 7. mai og forsvarte sin avhandling ”Effect of Cognitive Behavioral Therapy with concurrent independent associative variables including neuropsychology on physical function and fatigue in patients with mild to moderate CFS/ME”

Opponenter var Professor Rikard Wicksell og overlege Dr med Ingrid Bergljot Helland.

Med bakgrunn i at Helsedirektoratet etterlyste dokumentasjon på behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME så ville Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) med denne studien bidra til viten om kognitiv atferdsterapi (CBT) er effektiv behandling ved CFS/ME. Hovedutfallsmål var fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet, og utmattelse. I tillegg til intervensjonsstudien var komorbide faktorer vurdert, spesielt nevropsykologisk funksjon, depresjon, kondisjon og livskvalitet.

Kort oppsummert fant Gotaas at individuell kognitiv adferdsterapi ble godt tolerert og bør kunne tilbys pasienter med mild til moderat CFS/ME med utsikt til bedret fysisk funksjon og redusert fatigue. Resultatene indikerte også en heterogenitet i gruppen med et mulig behov for individuelt tilpasset behandling. Nedsatt nevropsykologisk fungering av typen som ble avdekket hos en del av pasientene, vil kunne påvirke daglig fungering. Dette indikerer at en kartlegging av kognitiv fungering bør inkluderes systematisk i utredningen av pasienter med CFS/ME.

 

Tre artiklerer publisert:


1. Rasouli O, Gotaas ME, Stensdotter AK, Skovlund E, Landrø NI, Dåstøl P, Fors EA.
Vi gratulerer!
Comentarios


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page