top of page

Årsrapport fra NOKSmerte 2021


Det var totalt fem smerteklinikker/-sentre som registrerte i NOKSmerte i 2021: St Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Førde og Akershus Universitetssykehus. Registeret innhenter dermed data fra alle helseregionene i landet. Årsrapporter fra de to siste år kan lastes ned fra lenkene under.


Årsrapport NOKSmerte 2021
.pdf
Download PDF • 860KB

Årsrapport NOKSmerte 2020
.pdf
Download PDF • 1.23MB
Siste innlegg
Arkiv
bottom of page