top of page

Svarer hjemme på internett før første konsultasjon

Som et ledd i å bidra til større likhet i prosedyrekoder og diagnoseregistrering ved de fire universitetssykehusene, får nå pasientene internettbaserte spørreskjema før første time ved tverrfaglige smertepoliklinikker. Dette skal gi bedre kvalitet i pasientbehandling og pasientoppfølging, og kommer til å gi et mer fullstendig bilde av pasientgruppen og av behandlingene som tilbys ved de forskjellige klinikkene.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page