top of page
Oransje skygge

Tilleggspunkt til gjennomføring av samlingsmøter der NAV deltar

 1. Rammer
  a) Sensitive tema som ikke angår NAV drøftes enten før NAV kommer inn eller etter at NAV har forlatt møtet.
  b) Lengde på NAVs deltagelse avhenger av pasientens ønske og behovet for å bruke tid på NAV-relevante problemstillinger. Minimum 15 minutter.

   

 2. Ta imot NAV i møtet
  a) Møteleder presenterer alle når NAV representant entrer i møtet. NAV representanten presenterer seg selv
  b) Klargjør hensikt med at NAV deltar i møtet: Oppnå felles forståelse om tiltak for
  - sykefraværsoppfølging (hvis pasienten mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger) og/eller
  - andre avklaringer eller tiltak som omhandler arbeid, utdanning og økonomi.
  c) Avklare hvem som skal oppdatere det som omhandler NAV i planen.

   

 3. Diskusjon av forhold og tiltak som involverer NAV
  a) Når NAV kommer inn i møtet, gi pasienten mulighet til å spesifisere hva hen ønsker av NAV-relevante tema som arbeid, utdanning og økonomi.
  b) Klargjør hva som skal diskuteres i møtet (avklaringer og tiltak som involverer NAV)
  c) Diskuter ev. forslag til tiltak knyttet til NAV

bottom of page