top of page

Smertefag for almennleger

  • Videreutdanning

  • Etterutdanning for almennleger - retningslinjer (LEIF)

  • Emnekurs:
    - retningslinjer for emnekurs: Kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som "omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde". Et klinisk emnekurs skal inneholde ett klinisk fagområde i minimum 15 timer. Se utfyllende bestemmelser her.
    tilgjengelige emnekurs

  • Legeforeningens kurs

  • E-læring (noe her?)

  • Hva finnes om langvarig smerte og smerte med ukjent årsak på nett for almennleger? 

bottom of page