top of page

Regional Smertekonferanse - Smertebehandling - hva skal være målet? Tromsø

November 09, 2016

God smertebehandling forutsetter riktig diagnostikk og adekvate tiltak. Smerte er definert som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse.

Opplevelsen påvirkes av fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle forhold. Hvordan kan helsepersonell møte denne opplevelsen?

Målgruppe: Leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og sosionomer fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, NAV-ansatte og andre interesserte fagfolk.

October 23, 2016

2-dagers kurs i smertemedisin 24. og 25.oktober 2016
Norsk forening for smertemedisin har laget et kurs som belyser viktige prinsipper i smerteforståelse og håndtering av non-maligne smertetilstander i allmennpraksis. Hele kurset er åpent for både leger og medarbeidere. Første dag av kurset er tilrettelagt spesielt med tanke på begge yrkesgrupper, og det er mulig å melde seg på bare dag 1. Dag 2 er i utgangspunktet rettet mot leger

November 01, 2016

Dette kurset er rettet mot helsepersonell som arbeider direkte med smerte og gir oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

Påmelding innen 28.09.2016. Kurs B-30915

Kursavgift for 2 dager inkl. lunsj kr 3200,-

Kommunikasjonskurs i Oslo for helsepersonell

April 25, 2016

Kommunikasjonskurs for helsepersonell for å forbedre kommunikasjonen med spesielt sårbare pasienter. Kurset blir holdt i Oslo 29. og 30. august 2016.

Please reload

Se også www.norsksmerteforening.no for oppdatert oversikt over kurs og konferanser relatert til smertefag.

bottom of page