Kurs: Utmattelse og CFS/ME

Kursbeskrivelse:

Kurset er for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med pasienter med utmattelse og CFS/ME

Kurslokaler er i egnet seminarrom / auditorium ved NTNU.

Kurset søkes forhåndsgodkjent av Den Norske Legeforening som valgfritt kurs for videreutdanning av en rekke spesialiteter (15 timer) og som klinisk emnekurs i allmennmedisin. Kurset søkes også forhåndsgodkjent av Norske Fysioterapeuters forbund med 20 timer.

Kursprogram vil komme HER

Oppstart 9. nov 2022 kl 09.00.

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2022

Påmelding åpner HER (den 1. september):

2017 Fagdager plenum Heidi.jpg

Læringsmål:

1. Å være kjent med ulike definisjoner for CFS/ME.

2. Å kjenne til betydningen av «Post excursional malais» (PEM).

3. Å kunne utrede utmattelsestilstander inklusive CFS/ME og behandle i henhold til kunnskapsbasert praksis