top of page

Opioidbruk og nye helsekrav til førerkort - viktig presisering fra Helsedirektoratet

16.09.2016

Mange har vært bekymret over Helsedirektoratets nye forskrift om helsekrav til førerkort som gjelder fra 01.10.2016. Denne kunne tolkes slik at det blir forbudt å kjøre bil dersom man bruker et korttidsvirkende opioid fast, for eksempel Paralgin Forte. Etter påvirkning fra (....) ble det i siste liten lagt inn en presisering som viser at Paralgin Forte og liknende medikament nå godkjennes i forhold til bilkjøring under gitte forutsetninger. Les hele veiledningsteksten her.

16.08.2016

En forutsetning for å være en tverrfaglig smerteklinikk er at en psykolog eller psykiater er en del av det tverrfaglige teamet. Her forklarer psykologspesialist Heidi Trydal med enkle ord hvorfor dette er viktig, og hvilken rolle psykologen spiller i det tverrfaglige arbeidet med smertepasienter. (Video kommer)

Pasienter og pårørende 

11.08.2016

De fire tverrfaglige smertesentrene har startet arbeidet med en felles forklaringsmodell for langvarig smerte. En måte å beskrive det på er denne: "Forstå smerte på 5 minutter."

Denne videoen viser i korte trekk hva smerte er, og hvordan man kan forholde seg til smerte. Her får du fortellerstemmen på norsk!

Pasienter og pårørende / Helsepersonell 

17.08.2016

Her kan du se en oppdatert presentasjon laget av Seksjonsleder Gina Berntsen ved Avdeling for Smertebehandling, OUS.

Helsepersonell

ACT-grupper som nytt tilbud ved tverrfaglige smerteklinikker

17.08.2016

Ved smertepoliklinikkene i Tromsø, Trondheim og Oslo piloteres nå ACT-grupper for pasienter med langvarig smerte og utmattelse. Erfaringene fra ARR-tilbudet ved Hysnes Helsefort viser at ACT er en godt egnet modell for mestringsarbeid, særlig når det tilbys i grupper sammensatt på tvers av diagnoser og med et lengre tidsforløp.

 Helsepersonell

Kommunikasjonskurs for de fire tverrfaglige smertesentrene

16.08.2016

Ved St Olavs hospital ble det arrangert kommunikasjonskurs den 
Neste senter ut er Oslo Universitetssykehus 29. og 30. august

Helsepersonell

Pilleland - sak fra VG juli 2016

Add Date here

Det skrives ut alt for mye opioider i USA. Les hele artikkelen her 

Sånn er det ikke i Norge, se "Norske leger bedre enn sine amerikanske kolleger" her.

15.08.2016

Det er laget nasjonale læringsmål for lege-, sykepleie-, fysioterapi- og psykologutdanningen i to møter med deltakere fra de fleste av de 40 utdanningsinstitusjonene. Nytt møte avholdes 15. september 2016 for bl.a å utarbeide Syllabus for Postgraduate Pain Education som EFIC har utfordret oss til å lage.

Helsepersonell

6. juli 2016

Forskningsgruppe smertemedisin består av flere undergrupper som arbeider på forskjellige felter innen smerteforskning. Vi prøver å kombinere smerte-epidemiologi, eksperimentell smerteforskning og klinisk smerteforskning. Av spesiell interesse er studier av bakgrunnen for den store individuelle variasjonen i smertefølsomhet, smertefarmakologi og smertemekanismer generelt, mekanismer involvert  i nevropatisk smerte og i overgangen fra akutt til kronisk smerte. Disse spørsmålene studeres i mange forskjellige studier fra store befolkningsstudier til mindre studier i den peri-operative fasen og i eksperimentelle modeller

Prosjekt "Kronisk tensjonshodepine og mestringsstrategier hos barn og unge"

27.06.2016

Norsk Barnesmerteforening har gitt prosjektmidler for 2016 til manuellterapeut og forsker Lars Skogvold. les mer på NBSF's hjemmesider

Helsepersonell / Pasienter og pårørende

9. januar 2014

Borrik Schjødt er som første psykolog tildelt Kari Widerøes Minnefonds pris for pionérarbeid innen smertebehandling. Prisen ble overrakt under fagkonferansen til Norsk smerteforening 9. januar 2014, og prisvinneren benyttet anledningen til å etterlyse flere psykologer som vil arbeide med smerte.
Prismottakeren har mer enn 20 års erfaring innen tverrfaglig smertebehandling ved Smerteklinikken ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Han driver utstrakt foredragsvirksomhet både overfor kolleger og pasienter, og juryen fremhever Schjødts arbeid for å rekruttere psykologer til smertebehandling og til somatikken generelt.

12.08.2016

Uttalelse fra de fire regionalt ledende tverrfaglige smertesentrene ved universitetssykehusene.

Aftenposten har hatt en kronikk med tittelen "Marihuana er effektiv medisin mot smerter". På et smertesenternettverksmøte diskuterte vi hva det smertemedisinske fagmiljøet skal mene om dette. Olav Fredheim, Rae Bell, Audun Stubhaug, Gunnvald Kvarstein og Petter C. Borchgrevink som representerer alle de fire tverrfaglige smertesentre i Norge, har skrevet et svar der de konkluderer med at vi ved en liberal praksis der cannabinoidene introduseres for nye store pasientgrupper, risikerer en situasjon der vi hjelper noen få, men skaper problemer for mange flere.

Pasienter og pårørende

Please reload

bottom of page