top of page
norge_blå2.png

Smertenettverk.no

Informasjon om langvarig smerte og smertebehandling -
oppdatert, faglig forankret og kvalitetssikret.

På oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet

AKTUELT

Det er fullt mulig å ha et rikt og meningsfylt liv, med smerter.

Norsk Smertesenternettverk er ment for alle faginteresserte i smertebehandling, og ledes av avdelingsoverlegene ved de fire universitetssykehussmertepoliklinikkene;

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haukeland Universitetssjukehus og Oslo Universitetssykehus.

Norge_hvit.png

Tromsø

Trondheim

Kristiansand

Tønsberg

Skien

Kalnes

Hamar

Drammen

Førde

Stavanger

Ålesund

Akershus
Odda

Bergen

Oslo

bottom of page