Videomateriale

Nytt kompetanseområde i smertemedisin

Intervju med Unni Kirste

Forstå smerte på 5 minutter.

Video oversatt til norsk

Psykolog i tverrfaglig smerteklinikk.

Med Heidi Trydal

Tverrfaglig behandling anbefales ved CRPS hos barn.

Med overlege Anne Gina Schie Berntsen