top of page

Tverrfaglige smertesentre

Se IASP's definisjon på tverrfaglige smertesentre her

Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Bergen

Haukeland Universitetssjukehus

Telefon: 55 97 40 10
Telefontid: 09:00-11:00 og 13.00-14.00 man - fre

Nettsider

Smerteavdelingen, Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge
Telefon: 77 66 94 60

Telefontid 09.00-15.30 man - fre, noe ventetid må påregnes
Nettsider

Avdeling for Smertebehandling, Oslo

Oslo Universitetssykehus
Telefon: 23 02 61 61
Telefontid 08.00-15.30 man - fre

Nettsider

Avdeling for Smerte og sammensatte lidelser,

St Olavs hospital, Trondheim

Telefon: 72 82 25 00

Telefonen er betjent 10.00-11.30 man-fre,
med tilbakeringningstjeneste kan du ringe hele døgnet.

Nettsider
 

NKSL - Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte lidelser:

Telefonnummer: 72 83 67 08 
Telefontid:

09.00-11.30 og 12.30-15.00 man - fred

bottom of page