top of page

Nasjonalt fagseminar 15. og 16. oktober 2019


Helseministeren sammen med representanter fra RSHU, St Olavs hospital, Helse Midt og HOD-prosjektet.

Fra venstre: Vidar Halsteinli, Johan Skomsvoll, Mona Stedenfeldt, Bent Høie, Runa Heimstad, Henrik Sandbu, Petter Chr. Borchgrevink. (Bilde: Bjørn Hval)

I oktober 2019 var smertesentre og smerteklinikker fra hele landet samlet til et todagers fagseminar i Nydalen i Oslo.

Prosjektoppdraget som ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 var nå gjennomført: «Pilotprosjekt for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak».

Dette omfattende prosjektet gikk til Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, NKSL, ved St. Olavs hospital, og har vært ledet av professor Petter Borchgrevink. Pilotprosjektet har de siste to årene blitt evaluert av Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, RSHU, ved St. Olavs hospital.

Resultater fra evalueringen ble lagt fram for 135 deltagere i Nydalen, og mange nye, interessante forskningsprosjekter ble presentert.. RSHU var arrangør av seminaret, og Vidar Halsteinli ledet det hele. Fagdirektør Henrik Sandbu i Helse-Midt og helseminister Bent Høie åpnet programmet på første dag.

Utvalgte foredrag og presentasjoner kan finnes her på Smertenettverk.no som aktuelle foredrag under overskriften Nasjonalt fagseminar 2019.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page