top of page

Anbefaling for smerteklinikker om bruk av cannabis for langvarig smerte

Anbefalingen er forfattet av Norsk smertenettverk som er sammensatt av representanter for smertesentrene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Dette dokumentet gjelder forskrivning av medisinsk cannabis og forskrivning av godkjent cannabisrelatert legemiddel utenfor godkjent indikasjon. Dokumentet er bl.a. basert på ekspertgruppeanbefalingen fra den europeiske smerteorganisasjonen (EFIC) 2018.

Smertenettverket tar med dette dokumentet ikke stilling til spørsmålet om avkriminalisering eller legalisering av cannabisbruk.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page