top of page

Workshop for helsepersonell: Mestringsorientert smertebehandling med Acceptance and Commitment Ther


Norsk Smertesenternettverk er et nasjonalt samarbeid mellom tverrfaglige smerteklinikker ved de fire universitetssykehusene, og har blant annet som mål å utvikle mer samordnede tilbud til pasientene og bidra til kompetanseutvikling også i tverrfaglige klinikker i resten av landet. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har vist seg som en egnet tilnærming i mestringsorientert gruppebehandling for pasienter med langvarig smerte og utmattelse. Den 27. og 28. oktober tilbyr dette nettverket en workshop til helsepersonell innen langvarig smerte i hele Norge, der erfarne ACT-klinikere og forskere fra de fire smertesentrene gir en teoretisk og praktisk introduksjon til arbeid med ACT og smerte. Håpet er at dette vil gi inspirasjon for videre kunnskapsbygging og et grunnlag for samarbeid både lokalt og nasjonalt. Mer informasjon om program og påmelding finnes her.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page