top of page

Virksomhetsregistrering og kvalitetsindikatorer for gode pasientforløp


9. og 10.mars var ansatte ved de tverrfaglige smerteklinikkene ved universitetsklinikkene i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim samlet til fagseminar i Oslo for å ta opp status for fellesoppgavene i "HoD-prosjektet". Målene for prosjektet er samlet under hovedoppgaven å "pilotere et godt, brukerorientert og kostnadseffektivt utrednings- og pasientforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar". Dette er tredje gang det arrangeres en slik samling med faglig oppdatering, erfaringsutveksling og konsolidering av systemer og prosedyrer.

Avdelingsdirektør i HOD, Cathrine Dammen (bilde), holdt et engasjerende innlegg om bakgrunnen for oppdraget. Prosjektet går nå inn i evalueringsfasen, og under dette todagers seminaret ble det lagt særlig vekt på status for piloteringsprosjektene ved de ulike sentrene, og hvilken rolle virksomhetsregistrering og kvalitetsindikatorer vil spille for å sikre gode pasientforløp. I løpet av de to dagene ble det gjennomgått et rikholdig program med ulike foredrag og parallellsesjoner med gruppearbeid.

Filmer fra enkelte foredrag finner du her: - Cathrine Dammen om bakgrunnen for HOD-prosjektet - Vidar Halsteinli i et intervju om evalueringsarbeidet - Ingrid Helland om Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og veien framover - Eli Alperstein med erfaringer om ACT og gruppebehandling - Heidi Trydal med en oppsummering av kommunikasjonskurs

Foto og film : Andreas Schille

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page