VIDEOLENKER

OM SMERTE OG MESTRING

Her finner du filmer som er relevante for helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende.

Psykolog i tverrfaglig smerteklinikk
Med Heidi Trydal

Forstå smerte på 5 minutter - på norsk
 

Hvordan mestre smerter.
Med Borrik Schjødt

Tverrfaglig behandling anbefales ved CRPS hos barn.

Med overlege Anne Gina Schie Berntsen

FILMEDE FOREDRAG OG INTERVJUER

Her finner du filmer som er mest relevante for helsepersonell og studenter innen smertefag og smertebehandling

CFS/ME - hvilke oppgaver har nasjonal kompetansetjeneste framover? Fagseminar 9-10.mars 2017

Cathrine Dammen - HOD's satsning for pasienter med langvarig
smerte og utmattelse. Fagseminar 9-10. mars 2017

ACT og erfaring fra gruppebehandling

Fagseminar 9-10-mars 2017

Vidar Halsteinli - Evaluering av HOD-prosjektet.
Fagseminar 9-10.mars 2017

Heidi Trydal - en oppsummering av kommunikasjonskurs
Fagseminar 9-10. mars 2017

Augstein Svedahl om Spinalkateter ved kreftsmerte
Fagseminar 9-10.mars 2017

Nytt kompetanseområde i smertemedisin

Intervju med Unni Kirste

Chronic Pain 
Med Stephen Butler