SISTE NYTT

Virksomhetsregistrering og kvalitetsindikatorer for gode pasientforløp

20/03/2017

 

 9. og 10.mars var ansatte ved de tverrfaglige smerteklinikkene ved universitetsklinikkene i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim samlet til fagseminar i Oslo for å ta opp status for fellesoppgavene i "HoD-prosjektet". Målene for prosjektet er samlet under hovedoppgaven å "pilotere et godt, brukerorientert og kostnadseffektivt utrednings- og pasientforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar". Dette er tredje gang det arrangeres en slik samling med faglig oppdatering, erfaringsutveksling og konsolidering av systemer og prosedyrer.


Avdelingsdirektør i HOD, Cathrine Dammen (bilde), holdt et engasjerende innlegg om bakgrunnen for oppdraget. Prosjektet går nå inn i evalueringsfasen, og under dette todagers seminaret ble det lagt særlig vekt på status for piloteringsprosjektene ved de ulike sentrene, og hvilken rolle virksomhetsregistrering og kvalitetsindikatorer vil spille for å sikre gode pasientforløp.  

I løpet av de to dagene ble det gjennomgått et rikholdig program med ulike foredrag og parallellsesjoner med gruppearbeid.
 

Filmer fra enkelte foredrag finner du her:
- Cathrine Dammen om bakgrunnen for HOD-prosjektet
- Vidar Halsteinli i et intervju om evalueringsarbeidet
- Ingrid Helland om Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og veien framover
- Eli Alperstein med erfaringer om ACT og gruppebehandling
- Heidi Trydal med en oppsummering av kommunikasjonskurs

 

Flere filmer kan du se her.


Foto og film : Andreas Schille

 

 

 

Please reload

Siste innlegg
Please reload

Arkiv
Please reload