top of page

Det er fullt mulig å ha et rikt og meningfylt liv, med smerter

God samhandling og åpen kommunikasjon mellom personen med smerte og helsepersonell er svært viktig.

NYTT OM OPIOIDER OG LANGVARIG SMERTE

Helsedirektoratet har besluttet at fastlegene kan søke om individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, refusjonskode -71. Dette gjelder døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand.

​For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg orale morfinekvivalenter og ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved tverrfaglig smerteklinikk søke. 

NYTT OM MEDISINER OG FØRERKORT

Mange har vært bekymret over Helsedirektoratets nye forskrift om helsekrav til førerkort som gjelder fra 01.10.2016.

 

Denne kunne tolkes slik at det blir forbudt å kjøre bil dersom man bruker et korttidsvirkende opioid fast, for eksempel Paralgin Forte.

 

Det opplyses imidlertid fra kilder i Helsedirektoratet at man vil presisere setningen:

 

«Med langtidsvirkende legemidler i punkt d) om opioidbruk menes det at vedkommende har en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet», slik at dette også skal gjelde kortvirkende opioider (for eksempel Kodein og Tramadol) når disse tas fast flere ganger i døg

bottom of page