top of page
Oransje skygge

Gjennomføring av samhandlingsmøte

Prinsipper for møtet:

 • Møtets hensikt er å komme frem til en felles forståelse av veien videre. 

 • Pasienten er i sentrum, dvs at pasienten skal få ordet først i diskusjoner av de enkelte punktene i møtet.

 • Møteleder bidrar aktivt til å skape en trygg atmosfære, og sikre at alle får si sitt.

 1. Ledelse og innledning
  a) Kort presentasjonsrunde (kun navn og «rolle»), gjentas dersom nye inkluderes underveis
  b) Gi pasienten mulighet til å fortelle hva hen ønsker å få ut av møtet
  c) Presiser hensikten med samhandlingsmøtet , gjentas dersom nye inkluderes i møtet underveis
  d) Avklare hvem som skriver referat og fører inn endringer i oppfølgingsplanen.

   

 2. Oppsummering fra tverrfaglig utredning
  a) Gjennomgang av funn fra utredningen ved behandlerne på Smertesenteret
  b) Spørsmål om noen har innspill til oppsummeringen av dagens situasjon i planen (hva er viktig for pasient, status, og pågående tiltak). Avklare uklarheter.

   

 3. Gjennomgang/ Formulering av  plan for oppfølging og behandling
  a) Vurdere ett tiltak av gangen:
  - Behandleren fra Smertesenteret presenterer det foreslåtte tiltaket.
  - Gi pasienten mulighet til å kommentere på forslag før alle andre får ordet etter tur.
  - Diskusjon og presisering av tiltaket.
  b) Spør om pasienten kan tenke seg å summere opp sin forståelse av tiltakene.

   

 4. Avslutning
  a) Dersom plan for oppfølging og behandling ikke er ferdig: avtal videre arbeid for ferdigstillelse. Det kan for eksempel innebefatte et ekstra møtet med en eller flere aktører fra samhandlingsmøtet.
  b) Avtal oppfølging og evaluering av planen, inkludert tidspunkt innenfor 6 måneder for oppfølgende samhandlingsmøte.
  c) Evaluering av møtet. Spør spesielt om pasientens opplevelse.

bottom of page