top of page
Oransje skygge

Veileder for forberedelse til og gjennomføring av samhandlingsmøte for pasienter utredet for langvarige smertetilstander

Hensikt

Samhandlingsmøtet skal oppsummere Smertesenterets utredning og bidra til å oppnå felles forståelse om en plan for oppfølging og behandling

Administrative aktiviteter finnes i eget dokument (LENKE).

Anbefalt tidsbruk: 

Det settes av 60 minutter til samhandlingsmøtet med pasient og pårørende, deltakere fra smerteklinikk og fastlege og evt. annet helsepersonell fra primærhelsetjenesten.

Mer tid kan være nødvendig dersom møtet må deles opp, f.eks. dersom det inkluderer personell fra NAV som ikke skal ha tilgang til sensitiv pasientinformasjon og derved ikke skal delta på oppsummering av utredningen. Minimum 15 minutter settes av til NAV-deltakelse.

bottom of page