top of page

Hvordan ivareta unge med CFS/ME i skole og hverdagsliv?


Samhandling mellom skole, hjem og helse er viktig for at ungdom og unge voksne med CFS/ME skal kunne fungere i hverdagslivet. 14. og 15.mars setter CFS/ME poiliklinikk og Barne-ungdomsklinikken ved St Olavs hospital dette på agendaen og inviterer til regionalt fagseminar. Målgruppene for fagseminaret er personale i ungdomsskoler og videregående skoler, samt helsepersonell i stat og kommune, rehabiliteringsinstitusjoner og privat helsesektor i Midt-Norge. Les mer om program og foredragsholdere, og finn detaljer om påmelding her.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page