top of page

Lærdom fra John Bonica og Bill Fordyce


På årets Fagkonferanse for Norsk Smerteforening (NOSF) ga Stephen Butler en engasjerende og inspirerende forelesning om sine erfaringer fra arbeid med John Bonica og Bill Fordyce i Seattle. En forkortet versjon av dette foredraget er allerede filmet og er tilgjengelig her.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page