top of page

Opioidbruk og nye helsekrav til førerkort

- viktig presisering fra Helsedirektoratet. Mange har vært bekymret over Helsedirektoratets nye forskrift om helsekrav til førerkort som gjelder fra 01.10.2016. Denne kunne tolkes slik at det blir forbudt å kjøre bil dersom man bruker et korttidsvirkende opioid fast, for eksempel Paralgin Forte. I siste liten ble det lagt inn en presisering som viser at Paralgin Forte og liknende medikament nå godkjennes i forhold til bilkjøring under gitte forutsetninger. Les hele veiledningsteksten her.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page