top of page

Master i klinisk helsevitenskap - studieretning Smerte og palliasjon

Smerte og palliasjon er en av tre studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU. 
Studiet gir økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. 

Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Andre tilgjengelige videreutdanninger

Denne siden blir oppdatert høsten 2016

Please reload

bottom of page