top of page

Smerteenheter

Informasjon om smerteenheter som er godkjent av Smertesenternettverket men ikke oppfyller kravene til Tverrfaglig smerteklinikk

  • Oversikt over Smerteenheter

 

  • Veileder for Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

bottom of page