top of page

En dag med smerteutdanning i fokus

Norsk Smerteforening (NOSF) arrangerte 23. april 2018 et møte på Gardermoen for dekaner, undervisningsledere og alle lærere som underviser i smertebehandling ved høyere undervisningsinstitusjoner. Det er ønske om styrking og samkjøring av alle smerteutdanningene, og å spre informasjon om nye ting lærerne må kunne.

Fem av dagens foredrag finner du under "aktuelle foredrag", av professor og lege Petter C. Borchgrevink, professor og sykepleier Tone Rustøen, seniorpsykologspesialist Borrik Schjødt, professor og lege Arne Tjølsen og førsteamanuensis og fysioterapeut Astrid Woodhouse.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page