top of page

Nasjonal kompetansetjeneste for Læring og mestring innen helse (NK LMH) 

NK LMH utgjør den nasjonale kompetansetjenesten for fagområdet læring og mestring ved langvarige helsetilstander, og støtter opp under tjenester som tilbys over hele landet både i spesialthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Kompetansetjenesten har lokaler ved Oslo Universitetssykehus, Aker sykehus
Telefon: 23 03 40 08

Besøksadresse:
Aker sykehus,
Trondheimsveien 235, bygg 6 - 9.etasje
0586 Oslo

Les mer om tjenesten på OUS' nettsider eller på NK MLH's egne nettsider mestring.no

bottom of page