SMERTENETTVERK.no

OPPDATERT, FAGLIG FORANKRET KVALITETSSIKRET INFORMASJON

OM SMERTE OG SMERTEBEHANDLING

HELSEPERSONELL

PASIENTER OG PÅRØRENDE

Det er fullt mulig å ha et rikt og meningfylt liv, med smerter