SISTE NYTT

16/06/2020

Mange arbeidssteder har gjennomgått en ganske omfattende snuoperasjon ved...

15/05/2020

«Dette er helt klart noe jeg vil benytte meg av i fremtiden som et altern...

27/03/2020

I disse dager legges rammene for den framtidige fastlegeordningen. Svekke...

05/11/2019

Fra venstre: Vidar Halsteinli, Johan Skomsvoll, Mona Stedenfeldt, Bent Hø...

18/12/2018

Anbefalingen er forfattet av Norsk smertenettverk som er sammensatt av re...

29/11/2018

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tild...

08/08/2018

«Det å ta vekk pillene er noen ganger den beste medisinen for smerter».

Ps...

22/04/2018

Norsk Smerteforening (NOSF) arrangerte 23. april 2018 et møte på Gardermo...

25/03/2018

Fagdager om CFS/ME hos barn og unge ble nylig arrangert i Trondheim, med...

13/03/2018

Professor i nevropsykologi ved UiO og ved Smertesenteret St. Olavs hospit...

Please reload

Siste innlegg
Please reload

Arkiv
Please reload