top of page

NOMED: Et nytt kartleggingsverktøy for langvarige smerter

De siste årene har det vært en lang rekke medieoppslag om fast bruk av opioider mot langvarige smerter som ikke skyldes aktiv kreft. Opioider har dårlig effekt i slike tilfeller og medfører samtidig mange uønskede effekter. Skal behandlingen derfor trappes ned og avsluttes? Dette kan være riktig mål for enkelte pasienter. Men erfaringen viser dessverre at de fleste ikke klarer nedtrapping og seponering. Mer realistisk målsetting kan være å unngå doseøkning ved langtidsbruk. Samtidig bør oppstart av langtidsbehandling med opioider mot langvarige smerter unngås. Det nye behandlingskonseptet er et alternativ til både doseøkning og oppstart av Opioider i målgruppen. Les mer om dette i NEL. Pasientdelen finner du på NHI.no.



Begge finnes også her på vår nettside: https://www.smertenettverk.no/nomed


Commenti


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page