top of page

Forskningsmidler til studie på mestring for langvarig smerte

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter.

Ett av prosjektene som får 20 millioner tildelt er en multisenterstudie som involverer smerteklinikkene ved de fire universitetssykehusene i Trondheim, Oslo, Bergen og Tromsø, noe som gjør at dette blir en mye større studie enn det som er gjort tidligere.

Prosjektet vil gå ut på å lære pasienter med langvarige smerter som ikke skyldes kreft, å mestre smertene sine med akseptbasert forpliktelsesterapi (ACT) og mindfulness i grupper. Studien skal undersøke om behandling med mestring kan ha effekt på langvarige smerter.

Du kan lese mer om dette i Dagens Medisin og i denne artikkelen i Adresseavisen (pluss-sak).

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page