top of page

Psykologiske og sosiale faktorer er avgjørende for å forklare ryggsmerter

[if IE]><![endif][if lt IE 9]> <![endif]I et debattinnlegg som tar for seg effekten av medisinske behandlinger for kroniske ryggpasienter, presenteres her et kritisk tilsvar til artikkelen "Antibiotika kan hjelpe mot intense ryggsmerter, men norske pasienter må vente", publisert på forskning.no 7.mars i år.

En forskergruppe bestående av Henrik Børsting Jacobsen, Silje Endresen Reme, Tone Marte Ljoså, Audun Stubhaug og Lars Petter Granan fra Regional kompetansetjeneste for smerte, Helse Sør-Øst belyser her at i motsetning til hva en rent biomedisinsk modell søker å forklare, er det viktig å forstå at psykologiske og sosiale faktorer spiller en avgjørende rolle i utviklingen av langvarige ryggsmerter. De argumenterer videre at "medisinske behandlinger har i liten grad vist effekt for gruppen av kroniske ryggpasienter, mens psykologiske og tverrfaglige tilnærminger har vist lovende effekt i å hjelpe ryggpasienter til et bedre jobb- og hverdagsliv". Les hele debattinnlegget her.

StartFragment

EndFragment

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page