top of page

Felles læringsmål for smertefaget i høyere helseutdanning

Det er laget nasjonale læringsmål for lege-, sykepleie-, fysioterapi- og psykologutdanningen i to møter med deltakere fra de fleste av de 40 utdanningsinstitusjonene. Nytt møte avholdes 15. september 2016 for bl.a å utarbeide Syllabus for Postgraduate Pain Education som EFIC har utfordret oss til å lage.

Smertefag i utdanningsforløp

NOSF Utdanningsutvalg​

  • Felles læringsutbytter

  • Læringsutbytter for fysioterapeuter i grunnutdanning

  • Læringsutbytter for bachelorutdanningen i sykepleie

  • Læringsutbytter for legeutdanningen

​​

Videreutdanning

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page