NYTTIGE RESSURSER

KUNNSKAP OM, BEHANDLING AV OG FORSKNING PÅ SMERTE

 

TVERRFAGLIGE SMERTEKLINIKKER

  • Nettsted     Oslo Universitetssykehus - Seksjon for smertebehandling

  • Nettsted     St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim - Avdeling for smerte og sammensatte lidelser

  • Nettsted     Univeristetssykehuset Nord-Norge - Smerteavdelingen, Tromsø

  • Nettsted     Haukeland Unversitetssjukehus Bergen - Seksjon for smertebehandling og palliasjon
     

ANDRE RESSURSER

TIDSSKRIFTER

VEILEDERE

RESSURSER FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

SAMARBEIDSPARTNERE

  • HOD Helse- og Omsorgsdepartmentet