SMERTENETTVERK

OPPDATERT, FAGLIG FORANKRET KVALITETSSIKRET INFORMASJON OM LANGVARIG SMERTE OG SMERTEBEHANDLING

Smertesenternettverket
Tromsø
Oslo
Bergen
Trondheim

oppdatert, faglig forankret og kvalitetssikret informasjon om langvarig smerte og smertebehandling

Pasienter og pårørende
Helsepersonell